Porada z wydaniem opinii psychologicznej lub zaświadczenia – 150 zł

Jednostkowa sesja 50 min – 100 zł

Po czterech sesjach kolejne, będące kontynuacją terapii w odstępach nie większych niż dwa tygodnie – 80 zł

Terapia par 60 min – 140 zł

Po czterech sesjach kolejne, będące kontynuacją terapii w odstępach nie większych niż dwa tygodnie – 100 zł

Top